Pomocí datového zdroje

Pomocí datového zdroje

Touto formou klientovi předáváme data ve formátu JSON, nebo XML. Klient si v nastavení může nastavit zda chce přebírat vybrané akce, všechny své akce, nebo úplně všechny aktuální akce, které jsou v systému zadány.